ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

1) Γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

2) Συστημική ψυχοθεραπεία (οικογενειακή)στη μονάδα οικογενειακής θεραπείας του Ψ.Ν.Α "Δαφνί" και τακτικό μέλος της ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

3) Εκπαίδευση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση.